Հրաշք լուր բոլոր վարկ ունեցողների համար. կառավարության որոշումը

կարողանան առանց հավելյալ հարկային պարտավորություններ կրելու ֆիզիկական անձանց ներել մինչև 2018թ.-ի մայիս ամսի երեսունմեկը անհուսալի ճանաչված վարկերի գծով հաշվարկված տույժերը և տուգանքները։Առաջարկվում է ֆիզիկական անձանց համար

անցկացնել ևս մեկ համաներում՝ կապված գույքի (ավտոմեքենա, բնակարան, առանձնատուն, արտադրական, հասարակական կամ ուրիշ առևտրային տարածք) օտարման գործարքներից առաջացող ԱԱՀ-ի Հանդեպ հաշվարկված տույ ժերի և տուգանքների հետ՝ պայմանով,

որ օրենքի ընդունումից սկսած՝ 90 օրվա մեջ վճարվի հարկի մայր գումարը։Անհրաժեշտությունը կայանում է նրանում, որ շատերը չեն հասցրել օգտվել նախկին համաներումից ու այժմ ունեն կուտակված հարկային պարտավորություններ։

Republic of Armenia

The government will approve the draft amendments to the Tax Code during the special session. This package, in particular, proposes to create an opportunity for commercial banks.

be able to forgive individuals without incurring additional tax liabilities և penalties վարկ penalties for loans recognized as unreliable until May 31, 2018. Recommended for individuals

Conduct this amnesty in connection with the penalties and fines accruing on VAT arising from the alienation of property (car, apartment, private house, industrial, public or other commercial area), subject to:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *