ՍՈՑԱՊ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԿՀԱՏԿԱՑՆԻ ԱՅՆ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ

երիտասարդ ընտանիքներին, գոյություն ունեցող (80 և ավելի տոկոս ավարտվածության աստիճան ունեցող) բնակելի անշարժ գույք ձեռքբերելու և մշտական բնակվելու նպատակով:

Ովքեր կարող են դիմել
ՀՀ քաղաքացիները կամ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող այն անձինք, ում ամուսինը հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի: Ամուսինների գումարային տարիքը չպետք է գերազանցի 70-ը կամ երիտասարդ միայնակ ծնողը, ում տարիքը չի գերազանցում 35-ը (ներառյալ):

Համավարկառուները
Որպես համավարկառու կարող են հանդիսանալ ամուսինների ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրը (ընտանիքի անդամներ են համարվում` ամուսինը, վարկառուի և նրա ամուսնու

The loan is provided to young families to purchase existing residential real estate or permanent residence.

The loan is provided to young families to purchase existing (up to 80% completed) residential real estate for permanent residence.

Who can apply?
Citizens of the Republic of Armenia or persons without citizenship of the Republic of Armenia whose spouse is a citizen of the Republic of Armenia. The total age of the spouses should not exceed 70 or the young single parent whose age does not exceed 35 (inclusive).

Co-borrowers:
Each of the spouses’ family members can be a co-borrower (family members are considered to be the spouse, the borrower or his / her spouse

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *