Ուրախալի լուր բանկերում վարկեր ունեցողների համար

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունն հերլական արտահերթ նիստի ընթացքում կհաստատի Հարկային օրենսգրքի և հարակից օրենքների մեջ փոփոխություններ կատարելու նախագիծը։

Այս փաթեթով, հատկապես, առաջարկվում է հնարավորություն ստեղծել, Որ առևտրային բանկերը կարողանան առանց հավելյալ հարկային պարտավորություններ կրելու ֆիզիկական անձանց ներել մինչև 2018թ.-ի մայիս ամսի երեսունմեկը անհուսալի ճանաչված վարկերի գծով հաշվարկված տույժերը և տուգանքները։

Առաջարկվում է ֆիզիկական անձանց համար անցկացնել ևս մեկ համաներում՝ կապված գույքի (ավտոմեքենա, բնակարան, առանձնատուն, արտադրական, հասարակական կամ ուրիշ առևտրային տարածք) օտարման գործարքներից առաջացող ԱԱՀ-ի Հանդեպ հաշվարկված տույ ժերի և տուգանքների հետ՝ պայմանով, որ օրենքի ընդունումից սկսած՝ 90 օրվա մեջ վճարվի հարկի մայր գումարը։

Անհրաժեշտությունը կայանում է նրանում, որ շատերը չեն հասցրել օգտվել նախկին համաներումից ու այժմ ունեն կուտակված հարկային պարտավորություններ։

newstime.am news website writes ․

The Government of the Republic of Armenia will approve the draft amendments to the Tax Code և related laws during the special session.

This package, in particular, proposes to create an opportunity for commercial banks to be able to forgive individuals without incurring additional tax liabilities until the 31st of May 2018, penalties and penalties for unrecognized loans.

It is proposed to impose one amnesty on individuals in connection with VAT penalties arising from alienation of property (car, apartment, private house, industrial, public or other commercial area), provide

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *