Ոչ գովազդ է, ոչ խաբեություն. եթե փնտրում եք աշխատանք դիմեք. աշխատավարձը՝ 212 հազար դրամ. ռեալ գործ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ նախարարության ֆինանսական, հաշվապահական հաշվառման և համայնքային

բյուջեների վարչության բյուջեների բաժնի գլխավոր մասնագետի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար։

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են մինչև փետրվարի 22-ը՝ ժամը 24:00-ն։

Մանրամասներն՝ այստեղ։

The Ministry of Territorial Administration և Infrastructure of the Republic of Armenia announces a foreign competition for the vacancy of the civil servi

ce of the Chief Specialist of the Budget Department of the Ministry of Finance, Accounting և Community Budgets.

Applications for participation in the competition ar

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *