📍📍ՀՐԱՇՔ ԼՈՒՐ!!!Հուլիսի 1-ից պետությունը կմարի երեխա ունեցողների հիփոթեքը..որ դեպքում. իսկ, եթե նոր դիմեք, ապա…

Երեկ կառավարության նիստում հաստատվեց երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության 2020-2023թթ. ծրագրերը: Ըստ այդմ՝ նախատեսվում է աջակցել երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավմանը:Ինչպես հարղորդել ենք երեկ, հաստատվել է երեք խրագիր:

Հարկ է նկատել, որ հիմնական շահառուները մարզերի բնակիչներն են, ում երեխան կխնվի այս տարվա հուլիսի 1-ից հետո։ Բայց ծրագրում կան կետեր նաև բոլոր երեխա ունեցողների համար։Ծրագիր Առաջին Առաջինը միանվագ դրամական աջակցությունն է մարզային բնակավայրերում՝ բնակարան ձեռք բերելու համար:

Միանվագ դրամական աջակցությունը տրամադրվում է հիփոթեքային վարկով բնակարան ձեռք բերող շահառուին և ուղղվում է կանխավճարի ֆինանսավորմանը: Երկրորդ ծրագիրը կանխավճարի ապահովագրության համար դրամական աջակցությունն է՝ երիտասարդ ընտանիքներին: Երրորդը երեխայի ծննդով պայմանավորված աջակցությունն է՝ հիփոթեքային վարկի մասնակի մարման միջոցով:

Դրանից միանվագ դրամական աջակցություն կտրամադրվի 245 շահառուի, կանխավճարի ապահովման համար՝ 540 մարդու, իսկ երեխայի ծննդյան աջակցության տրամադրելու նպատակով 300 շահառուի:

Ըստ առաջին ծրագրի՝ միանվագ դրամական աջակցությունը տրամադրվելու է մարզային բնակավայրերում հիփոթեքային վարկով բնակարան ձեռք բերող քաղաքացիներին և ուղղվելու է կանխավճարի ֆինանսավորմանը։ Աջակցության համար կարող են դիմել այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն երկու և ավելի անչափահաս երեխաներ, իսկ բնակելի անշարժ գույքը ձեռք է բերվում 2020 թ.-ի հուլիսի 1-ին կամ դրանից հետո:

Անշարժ գույքի ձեռք բերվող և գնահատվող շուկայական առավելագույն գինը՝ 30 մլն. դրամն է, որն ավելացվում է շահառուի յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի հաշվով՝ ևս 5-ական մլն. դրամով:

At the government session yesterday, the 2020-2023 state housing support program for families with children was approved. programs: According to it, it is planned to support the improvement of housing conditions for families with children. As we pointed out yesterday, three agreements have been approved. It should be noted that the main beneficiaries are the resident

s of the regions whose children will be born after July 1 this year. But there are also points in the program for all those who have children. The first program is one-time financial support in the regional settlements to buy an apartment. One-time financial assistance is provided to the beneficiary who buys an apartment on a mortgage loan and is used to finance the down payment. The second program is to provide financial support for pre-payment insurance to young families. The third is c

hild support, with partial repayment of the mortgage loan. It will provide one-time financial assistance to 245 beneficiaries, 540 people to provide advance payment, and 300 beneficiaries to support childbirth.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *