Տեսեք ինչ է սպասվում. Արայիկ Հարությունյանի հրամանը՝ «2020 թվականի դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում» ծրագրի վերաբերյալ

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը մայիսի 6-ին հրաման է ստորագրել, որով չեղարկվել է 2020 թվականի դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպման ծրագիրը։

Հրամանում ասվում է․

«1․ Չեղարկել «2020 թվականի դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում» ծրագրի կազմակերպման և իրականացման աշխատանքները։

2․ Նախարարության մարզառազմական և արտաուսումնական դաստիարակության վարչությանը՝ սույն հրամանի 1-ին կետի դրույթների մասին 3 օրում տեղեկացնել «Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում» ծրագրի անցկացում 2020 թվականի բյուջետային ծախսերի ծրագրի գծով դրամաշնորի հատկացման նպատակով անցկացված մրցույթի հաղթող կազմակերպություններին և այլ շահագրգիռ մարմիններին։

3․ Նախարարության ֆինանսաբյուջետային վարչությանը՝ ՀՀ 2020 պետական բյուջեի «1148․ Արտադպրոցական դաստիարակություն» ծրագրի «11005․ Դպրոցների ամառային հանգստի կազմակերպում և տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում» միջոցառման համար նախատեսված գումարները (ՀՀ ԿԳՄՍՆ՝ 484176․0 հազար դրամ, ՀՀ տարածքային կառավարման և

ենթակառուցվածնքների նախարարություն՝ 17000․0 հազար դրամ) ներառել «ՀՀ 2020 թ-ի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումների առաջիկա նախագծերում»։

On May 6, the Minister of Education, Science, Culture and Sports Arayik Harutyunyan signed an order canceling the program of organizing a summer vacation for schoolchildren of 2020.

The order says ․

«1 ․ Cancel the organization and implementation of the “Summer Vacation for Schoolchildren 2020” program.

 
2 ․ To inform the Ministry’s Sports and Extracurricular Education Department about the provisions of paragraph 1 of this order within 3 days, to conduct a “School Summer Recreation

Organization” program for the winners of the competition for the allocation of the 2020 budget expenditure program and other interested bodies.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *