Տեղեկացեք բոլորդ. Պարետը յոթ օրով արգելել է

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N 298-Ն որոշման 2-րդ,

6-րդ և 7-րդ կետերով և որոշման հավելվածի 20-րդ կետով, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կրթության տեսչական մարմնի ղեկավարի՝ 2020 թվականի մայիսի 22-ի N 60-Ա հրամանի հիման վրա 2020 թվականի

հունիսի 1-ին իրականացված մշտադիտարկումների արդյունքում կազմված արձանագրությունները՝ 1. 7 օրով արգելել Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի «Երևանի հ. 24 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի գործունեությունը։

2. 1 օրով արգելել Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի «Երևանի հ. 122 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի գործունեությունը:

Pursuant to Clause 20, Clauses 6 and 7 of the Decision N 298-N of the Government of the Republic of Armenia of March 16, 2020 of the Decision of the

Government of the Republic of Armenia “On Declaring a State of Emergency in the Republic of Armenia” Protocols drawn up as a result of the monitoring carried ou

t on June 1, 2020 on the basis of the order of the head of the head, N 60-A of May 22, 2020, 1. Prohibit for 7 days the “Yerevan Hr. 24 Kindergarten ”activities. 2. Prohibit for one day the “Yerevan Hr. 122 Kindergarten ”activities.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *