ՎԵՐՋ. պարետի նոր որոշումը.Արգելվել են…տեղեկացիր և կիսվիր ընկերոջդ հետ…

Արտակարգ դրության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության պարետ, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը նոր որոշում է ընդունել, որով մինչև մարտի 31-ը դադարեցվում են Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով միջմարզային կանոնավոր և ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումները։ Պարետի նոր որոշմամբ՝ փոփոխություններ են մտցվում մարտի 24-ի որոշման մեջ, որով թույլատրվում են տնտեսական գործունեության որոշ տեսակներ։ Մասնավորապես, պարետի որոշմամբ՝ թույլատրվում է նաև թերթերի տպագրությունն ու հրատարակությունը։

Ներկայացնում ենք պարետի նոր որոշումը․

«Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի թիվ 298-Ն որոշմամբ՝

1․Պարետի 2020 թվականի մարտի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում տնտեսական գործունեության տեսակների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումների վերաբերյալ» N 14 որոշման (այսուհետ՝ Որոշում) հավելվածի 2-րդ կետը լրացնել հետևյալ ենթակետերով՝
57) «17.11» – Թաղանթանյութի արտադրություն

58) «17.12» – Թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն

59) «17.21» – Ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի, թղթից և ստվարաթղթից տարայի արտադրություն

60) «17.23» – Գրասենյակային թղթե պիտույքների արտադրություն

61) «17.29» – Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակների արտադրություն

62) «18.12» – Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի (բացի թերթերից) տպագրություն՝ բացառապես փոստային նամականիշների, դրոշմանիշների մասով

63) «22.22.0» – Փաթեթավորման համար պլաստմասսե արտադրատեսակների արտադրություն

64) «23.13.0» – Սնամեջ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն

65) «18.11» – Թերթերի տպագրություն

66) «20.11» – Արդյունաբերական գազերի արտադրություն

67) «20.14.9» – Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

68) «23.52» – Կրի, գիպսի և գաջի արտադրություն

69) «24.42» – Ալյումինի արտադրություն

70) «47.62» – Թերթերի և գրասենյակային պիտույքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում

71) «47.9» – Մանրածախ առևտուր կրպակներից, տաղավարներից կամ շուկաներից դուրս

72) «58.13» – Թերթերի հրատարակություն

73) «69.10.0» – Իրավաբանական գործունեություն՝ բացառապես փաստաբանական գործունեության մասով

74) «94.91.2» – Կրոնական ծեսեր (հոգեհանգստի և այլնի) կատարման ծառայություններ

Որոշման հավելվածի 2-րդ կետի 30)-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.
«30) «47.11» – Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների գերակշռությամբ մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում»

Որոշման հավելվածի 2-րդ կետի 38)-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ.
«38) «49» – Ցամաքային տրանսպորտի գործունեություն և փոխադրում խողովակաշարերով, բացի ՝

ա. «49.31.4» – Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով միջմարզային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ.

բ. «49.39.5» – Ավտոբուսներով միջմարզային ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ.

գ. «49.39.6» – Միկրոավտոբուսներով միջմարզային ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ»:

Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից»։

Durante o estado de emergência, o vice-primeiro-ministro da RA, o vice-primeiro-ministro Tigran Avinyan, tomou uma nova decisão: até 31 de março, o transporte regular e irregular de passageiros inter-regional e não-regular de ônibus e microônibus será interrompido. Com a nova decisão da parte, mudanças são feitas na decisão de 24 de março, que permite alguns tipos de atividade econômica. Em particular, por decisão da guarda, é permitida a impressão e publicação de jornais.

Apresentamos a nova decisão do desfile ․

“Orientado pela Decisão nº 298-N do Governo da República da Armênia, de 16 de março de 2020” Sobre a declaração de um estado de emergência na República da Armênia “:

1 լր Complementar o ponto 2 do apêndice N 14 (doravante denominado Decisão) do apêndice de 24 de março de 2020 “Sobre as restrições aplicadas aos tipos de atividade econômica em todo o território da República da Armênia” com os seguintes subitens:
57) “17.11” – Produção de material de membrana

58) “17.12” – Fabricação de papel e papelão

59) “17.21” – Produção de papel e papelão ondulado, embalagens de papel e papelão

60) “17,23” – Produção de papel para escritório

61) “17.29” – Fabricação de outros produtos de papel e papelão

62) “18.12” – Impressão de outros produtos poligráficos (exceto jornais) exclusivamente em selos postais

63) “22.22.0” – Fabricação de produtos de plástico para embalagens

64) “23.13.0” – Fabricação de artigos de vidro

65) “18,11” – Impressão de jornal

66) “20.11” – Produção de gases industriais

67) “20.14.9” – Produção de outros produtos químicos orgânicos básicos, não incluídos em outros grupos

68) “23.52” – Produção de cal, gesso e gesso

69) “24.42” – produção de alumínio

70) “47,62” – em lojas especializadas de jornais e material de escritório

71) “47.9” – Fora de bancas, pavilhões ou mercados de varejo

72) “58.13” – Publicação de jornais

73) “69.10.0” – atividade jurídica exclusivamente no campo da advocacia

74) “94.91.2” – serviços de ritos religiosos (requiem, etc.)

Reescreva a subcláusula 30) da cláusula 2 do apêndice da decisão com o seguinte conteúdo:
“30)” 47,11 “- em lojas de varejo e não especializadas, dominadas por alimentos, bebidas e produtos de tabaco.

Reescreva a subcláusula 38) da cláusula 2 do apêndice da decisão com o seguinte conteúdo:
“38)” 49 “- Atividades de transporte terrestre e transporte por dutos, exceto:

a. “49.31.4” – Transporte regular inter-regional de passageiros em ônibus e microônibus.

b. “49.39.5” – Transporte inter-regional não regular de passageiros em ônibus.

c. “49.39.6” – Transporte inter-regional não regular de passageiros em microônibus. “

Esta decisão entra em vigor após a publicação. “

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *