ՎԵՐՋԱՊԵՍ.📌📌 այս օրերի ամենասպասված լուրը✅✅✅Երկրի գլխավոր Պարետը սահմանափակումները վերացվում են…

Սիրելի՛ հայրենակիցներ,

Նոր որոշմամբ (https://www.gov.am/files/docs/4024.pdf) փոփոխություններ և լրացումներ են կատարվել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմով պայմանավորված՝ ՀՀ ողջ տարածքում ազատ տեղաշարժի իրավունքի և տնտեսական գործունեության տեսակների նկատմամբ ժամանակավոր սահմանափակումների կարգավորումներում, որոնք ուժի մեջ են մտել ապրիլի 22-ից՝ ժամը 23:59-ից:

Այսպես, հանվում է միջմարզային տեղաշարժի սահմանափակումը և վերացվում են անցակետերը: Փոխարենը՝ ուժերը կենտրոնացվելու են այլ սահմանափակումների նկատմամբ ուժեղացված վերահսկողություն իրականացնելու ուղղությամբ: Առաջնորդվելու ենք նաև առանձին համայնքներում վարակի տարածման ռիսկայնության աստիճանից կախված հատուկ ռեժիմներ սահմանելու տրամաբանությամբ: Պահպանվում են անձանց տեղաշարժի և հանրային տրանսպորտի հետ կապված մնացած սահմանափակումները:

Հանվել են տնտեսական գործունեության որոշ տեսակների նկատմամբ ժամանակավոր սահմանափակումները: Մասնավորապես՝

📌
✅
✅
✅
✅
✅
✅
✅

Մշակող արդյունաբերության հատվածում՝
Պոլիգրաֆիական գործունեություն
Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական նյութերի արտադրություն
Քարի սղոցում, մշակում և հարդարում
Մետաղե շինարարական կոնստրուկցիաների արտադրություն
Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքների արտադրություն
Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների, մեքենաների և սարքավորանքի նորոգում
Արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի տեղադրում

📌
✅
✅
✅
✅

Մեծածախ առևտուր, մանրածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների նորոգում հատվածում՝
Մեծածախ առևտուր վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով, բացառությամբ՝ մի քանի ենթատեսակների
Գյուղատնտեսական մեքենաների, սարքավորանքի և պահեստամասերի մեծածախ առևտուր
Հանքարդյունաբերության, շինարարության և քաղաքացիական շինարարության համար մեքենաների մեծածախ առևտուր
Ոչ մասնագիտացված խանութներում մանրածախ առևտրի որոշ տեսակներ

📌
✅
✅

Տեղեկատվություն, կապ հատվածում՝
Գրքերի հրատարակություն
Հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրություն, հետարտադրական գործունեություն և տարածում

📌

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն հատվածը

📌
✅
✅

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն հատվածում՝
Տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ
Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ բնական և տեխնիկական գիտությունների բնագավառում

📌
✅

Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն հատվածում՝
Ձեռնարկատիրական գործունեությանն օժանդակող վարչարարական և լրացուցիչ այլ գործունեություն այն ընկերությունների մասով, որոնց գործունեությունը սահմանափակված չէ

📌
✅
✅
✅
✅

Սպասարկման այլ ծառայություններ հատվածում՝
Արհեստակցական միությունների գործունեություն
Համակարգիչների և կապի սարքավորանքի նորոգում
Կենցաղային էլեկտրոնային սարքվածքների նորոգում
Կենցաղային սարքերի, տնային այգեգործական գույքի նորոգում

Սահմանված են նաև առանձին գործունեության տեսակների դեպքում սանիտարահամաճարակային անվտանգության, ինչպես նաև այլ կանոններ:

«Մանածագործվածքի վերջնամշակում», «Հագուստի արտադրություն», «Կոշիկի արտադրություն», «Էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն», «Կահույքի արտադրություն» և «Սպորտային ակումբների գործունեություն» ենթատեսակների, ինչպես նաև այլ առանձին դեպքերի համար կարող է դիտարկվել սահմանափակումներից բացառություն կիրառելու հնարավորությունը:

Բացառություն ստանալու դիմում-հայտը կարող եք ներկայացնել առցանց՝ https://covid19.gov.am/hy կայքի միջոցով:

Մնացած մանրամասները՝ որոշման մեջ:

Caros compatriotas,

Com a nova decisão (https://www.gov.am/files/docs/4024.pdf), foram feitas alterações e acréscimos devido ao regime jurídico do estado de emergência na regulamentação do direito de livre circulação em todo o território da República da Armênia e restrições temporárias aos tipos de atividades econômicas em vigor. Eles entraram em 22 de abril às 23h59.

Assim, a restrição do movimento inter-regional é removida e os pontos de verificação são eliminados. Em vez disso, o foco estará nos controles de aperto. Também seremos guiados pela lógica de estabelecer regimes especiais, dependendo do grau de risco de disseminação da infecção em comunidades individuais. Restrições à circulação de pessoas e transporte público são mantidas.

As restrições temporárias a certos tipos de atividade econômica foram suspensas. Em particular,

Sector No setor da indústria de processamento:
: Atividade poligráfica
Produção de “pesticidas” e outros agroquímicos
Decoração “Serra de pedra, processando”
Արտադր Fabricação de estruturas metálicas para construção
Արտադր Produção de dispositivos de fiação elétrica
Reparação de equipamento “Produtos metálicos prontos, máquinas”
Instalação de equipamento para “máquinas industriais”

“Atacado, varejo, na reparação de automóveis e motocicletas:
Pay Máximo pagamento por atacado ou base de contrato, exceto alguns subtipos
Comércio por grosso de máquinas, equipamentos e peças de reposição agrícolas!
Atacado de carros para “mineração, construção” construção civil!
“Alguns tipos de varejo em lojas especializadas

📌Informações, seção de comunicação:
“Publicação de livros
Distribuição de programas de TV, atividades de pós-produção

Section Seção de atividades relacionadas ao setor imobiliário

Field No campo de atividades profissionais, científico-técnicas:
Análise de “testes técnicos”
Իտ Pesquisa científica: desenvolvimentos experimentais em ciências naturais e técnicas

Atividades auxiliares “Auxiliares” na seção:
Atividades administrativas e outras atividades auxiliares relacionadas a atividades empresariais em empresas cujas atividades não são limitadas

Services Outros serviços na seção:
“Atividades dos sindicatos
Reparação de equipamentos de comunicação “Computadores”
: Reparação de dispositivos eletrônicos domésticos
: Reparação de eletrodomésticos, jardinagem em casa

Existem também regras de segurança sanitário-epidemiológica, além de outras regras.

Legendas como processamento de têxteis, produção de roupas, produção de calçados, produção de equipamentos elétricos, produção de móveis e atividades de clubes esportivos podem ser consideradas exceções a outras restrições.

Você pode solicitar uma exceção online em https://covid19.gov.am/hy.

Outros detalhes na decisão.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *