ՎԵՐՋԱՊԵՍ…Ցանկը ընդգրկվել է. Էլ ովքեր յուրաքանչյուր երեխայի հաշվով կարող են ստանալ 26 500 դրամ աջակցություն

Քաղաքացիները դժգոհում են, որ դժվարանում են լրացնել կառավարության սոցիալական աջակցության ծրագրերի դիմումները, լրացնելուց հետո էլ՝ օրերով պատասխան չեն ստանում։ Մի մասի համար էլ այս ծրագրերը ամբողջությամբ դառնում են անհասանելի տարրական

պայմանների՝ ինտերնետի բացակայության պատճառով։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ, հնարավոր է, որոշ պայմաններ ավելի դյուրին դարձվեն։

Հայաստանի կառավարությունը կորոնավիրուսի բացասական հետևանքները մեղմելու համար մի շարք ծրագրեր է մշակել, որոնք բաժանված են երկու խոշոր ուղղությունների՝ սոցիալական և տնտեսական։ Եթե տնտեսական ծրագրերից հիմնականում օգտվում են անձինք, որոնք այս կամ

այն կերպ առնչվել են հաշվապահության հետ, ձեռնարկատերեր են ու օգտվել են օնլայն բազմաթիվ համակարգերից, կարողանում են հեշտ մուտք գործել ծրագրեր ու լրացնել անհրաժեշտ տվյալներն ու դիմումները, ապա՝ սոցիալական ծրագրերի պոտենցիալ

շահառուներից շատերի համար օգտվելու կարգը բավականին անհասկանալի է ու խրթին։

Citizens complain that they find it difficult to complete the applications of the g

The Armenian government has developed a number of programs to mitigate the negative effects of coronavirus, which are divided into two major areas: socio-economic. If the economic programs are mainly used by people who have been involved in accoun

ting in one way or another, are entrepreneurs and have used many online systems, are able to easily access programs and fill in the necessary data and applications, then the procedure for many potential beneficiaries of social programs It is quite incomprehensible and complicated.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *