ՎԵՐՋԱՊԵՍ!!!ԵՐԿԱՐ ՍՊԱՍՎԱԾ և շատ լավ լուր

 Վարկերը սահմանում են 6 ամիս արտոնյալ ժամկետ, այսինքն՝ այդ 6 ամիսների ընթացքում շահառուն որևիցե մարում չի անում։ 7-րդ ամսից սկսած՝ հավասարաչափ մարումներ են

նախատեսված մինչև վարկի պայմանագրի ավարտը։ Զբոսաշրջային ծառայությունների և կացության ոլորտների համար կա լրացուցիչ պայման․ եթե շահառուն այդ 2 ոլորտից է և իր

վերցրած վարկը չի գերազանցում 10 միլիոնը, ապա 7-ից 12-րդ ամիսներին նորից մարման գրաֆիկը սահմանվում է հավասարաչափ, բայց ոչ ավել, քան ամսական 70 հազար դրամ, որից հետո՝ 13-րդ ամսից մինչև պայմանագրի ավարտը, նորից հավասարաչափ մարումներ են տեղի

ունենում։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Նաիրա Մարգարյան

🏦
❗️
🔈

 Վարկերը սահմանում են 6 ամիս արտոնյալ ժամկետ, այսինքն՝ այդ 6 ամիսների ընթացքում շահառուն որևիցե մարում չի անում։ 7-րդ ամսից սկսած՝ հավասարաչափ մարումներ են

նախատեսված մինչև վարկի պայմանագրի ավարտը։ Զբոսաշրջային ծառայությունների և կացության ոլորտների համար կա լրացուցիչ պայման․ եթե շահառուն այդ 2 ոլորտից է և իր

վերցրած վարկը չի գերազանցում 10 միլիոնը, ապա 7-ից 12-րդ ամիսներին նորից մարման գրաֆիկը սահմանվում է հավասարաչափ, բայց ոչ ավել, քան ամսական 70 հազար դրամ, որից հետո՝ 13-րդ ամսից մինչև պայմանագրի ավարտը, նորից հավասարաչափ մարումներ են տեղի

ունենում։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Նաիրա Մարգարյան

Os empréstimos estabelecem um período de carência de 6 meses, ou seja, o beneficiário não paga durante esses 6 meses. A partir do sétimo mês, há pagamentos iguais

previsto antes do final do contrato de empréstimo. Há um requisito adicional para serviços de turismo. se o beneficiário for dessas duas áreas

 
O empréstimo não ultrapassa 10 milhões de drams; depois, no 7º ao 12º meses, o cronograma de pagamento é definido igualmente, mas não mais de 70 mil drams por mês, após o que, a partir do 13º mês até o final do contrato, são feitos pagamentos iguais.

tem. Vice-Ministro da Economia Naira Margaryan

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *