Վատ լուր քիչ առաջ տեղեկացանք, որ մեր սիրելի վարչապետի հետ վատ բան է պատահել նրան…

ՈւշադրությունԺող ջան սա գովազդ չէ !Դիմեք այստեղ՝ աջակցություն ստանալու համար

📍

 Գործարկել է http://online.ssa.am կայքը, որի միջոցով կարող եք տեղեկանալ՝ արդյոք հանդիսանո՞ւմ եք ՀՀ կառավարության կողմից կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացմանն ուղղված սոցիալական ծրագրերի շահառու, թե` ոչ:

☑️

 Կայքի համապատասխան դաշտում հայատառ մուտքագրելով ձեր տվյալները՝ կարող է տեղեկանալ աջակցության ծրագրի տվյալ ցուցակում ներառված լինել կամ չլինելու մասին։ Ծրագրերի շահառու հանդիսանալու

դեպքում կտեսնեք նաև այն բանկի անվանումը, որտեղ փոխանցվել է ձեզ համար նախատեսված գումարը: Անձը հաստատող փաստաթղթով անհրաժեշտ է մոտենալ տվյալ բանկի ցանկացած մասնաճյուղ և ստանալ միանվագ աջակցությունը:

Նշենք, որ գումարը բանկում հասանելի կլինի երեք ամիս, եթե այդ ընթացքում գումարի նկատմամբ պահանջ չառաջադրեք, այն հետ կվերադարձվի ՀՀ պետական բյուջե:

Նշենք, որ ‹‹Կորոնավիրուսի հետևանքով աշխատանքից ազատված ծնողներին հրատապ դրամական աջակցություն» (4-րդ միջոցառում) ծրագրի շահառուների ցանկը, ամբողջական չէ և պարբերաբար թարմացվում է:

Ուստի, Ձեր տվյալները ցանկում չգտնելու պարագայում, փորձեք դրանք վերստուգել որոշ ժամանակ անց:

The website http://online.ssa.am has been launched, through which you can find out whether you are a beneficiary of social programs aimed at neutralizing the economic backwardness of the Armenian government by the Armenian government or not.

Ելով By entering your data in Armenian in the relevant field of the website, you may be informed about whether or not you are included in the given support program. If you are a beneficiary of the program, you will see the name of the bank where the money transferred to you was transferred. With the identity document, you need to approach any branch of the bank and get one-time support.

It should be noted that the money will be available in the bank for three months, if you do not make a demand for the money during that time, it will be returned to the RA state budget.

It should be noted that the list of beneficiaries of the “urgent financial assistance to parents who have been fired with the help of the Coronavirus” (4th event)

program is not complete and is regularly updated.POSTED UNDERNEWS

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *