Սա էլ ստեղ թքեց. ԱԱԾ-ն բռնեց Սարսափելի թալանը Խայտառակ սենսացիա

Զերբակալություն կատարում են հետաքննության մարմիններն ու քննիչը, որպեսզի մինչև խափանման միջոց ընտրելը անձը հնարավորություն չունենա թաքնվել, շարունակել հանցավոր գործունեությունը կամ խոչընդոտել իսկության հաստատմանը։

Ձերբակալուրյան թուլյատրում
Զերբակալություն թույլատրվում է ազատազրկում նախատեսող հանցագործության կատարման մեջ կասկածվող անձին՝ կասկածյալին, հետևյալ դեպքերում՝ Ա․Եթե բռնվել է հանցագործություն կատարելիս կամ կատարելուց

անմիջապես հետո։ Բ․Հանցագործություն կատարելու մասին ականատեսը (այդ թվում տուժողը) որպես հանցագործություն կատարողի, մատնացույց է անում նրան։ Գ․Նրա մարմնի, հագուստի

վրա, նրա մոտ կամ բնակարանում հայտնաբերվել են հանցագործության հետքեր (ՀԽՍՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք, հոդված 111)։

Կասկածյալի ձերբակալություն
Կասկածյալը կարող է ձերբակալվել նաև փախուստի դիմելիս, մշտական բնակավայր չունենալու և ինքնությունը անհայտ լինելու դեպքերում։

The investigating authorities and the investigator are making an arrest so that the person will not have the opportunity to hide, continue the criminal activity or hinder the confirmation of the truth before choosing a precautionary measure.

Arrest warrant
Detention is allowed to a person suspected of committing a crime of imprisonment, the suspect, in the following cases: An eyewitness

(including a victim) who comm

its a crime as a perpetrator points to him. Traces of the crime were found on his body, clothes, near him or in his apartment (Criminal Procedure Code of the Armenian SSR, Article 111).

Arrest of the suspect
The suspect can be arrested while fleeing, in case

of not having a permanent residence and identity being unknown.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *