Պարետի որոշումը. նա հրապարակավ հայտնեց, որ այսօրվանից կրկին…

ՀՀ-ում նոր տիպի կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով հայտարարված արտակարգ դրության շրջանակներում մայիսի 4-ից կհանվեն սահմանափակումները մի շարք ոլորտներում։ ՀՀ փոխվարչապետ, արտակարգ դրության ռեժիմի պարետ Տիգրան Ավինյանը ներկայացրել է, թե ո՞ր ոլորտների աշխատանքն է թույլատրվում.

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. ավտոմեքենաների և մոտոցիկլերի նորոգում

 • Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր կրպակներում և շուկաներում
 • Մանածագործական արտադրատեսակների, հագուստի և կոշիկի մանրածախ առևտուր շուկաներում և կրպակներում՝ բացառապես կրպակների մասով
 • Այլ ապրանքների մանրածախ առևտուր կրպակներում

Կացություն, հանրային սնունդ

 • Ռեստորանների ծառայություններ՝ բացառապես բացօթյա
 • «Արագ սննդի» կետերի ծառայություններ՝ բացառապես բացօթյա
 • Պաղպաղակի վաճառք սայլակներ (բացառությունների դեպքում արգելվում է նարգիլեի մատուցումը)
 • Բարերի, սրճարանների գործունեություն՝ բացառապես բացօթյա
 • Գարեջրատների, պանդոկների գործունեություն՝ բացառապես բացօթյա
 • Շարժական կետերից խմիչքների, ըմպելիքների վաճառք (բացառությունների դեպքում արգելվում է նարգիլեի մատուցումը)

Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն

 • Առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպում՝ բացառապես սննդամթերք վաճառող առևտրի օբյեկտների, դեղատների և գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկաների մասով

Կրթություն

 • Բացառապես առցանց կամ հեռավար եղանակով

Մշակույթ, զվարճություններ, հանգիստ

 • Բուսաբանական և կենդանաբանական այգիների ու բնության հատուկպահպանվող տարածքների, արգելոցների գործունեություն
 • Արխիվների գործունեություն
 • Վիրտուալ մոլեխաղերի հետ կապված գործունեություն
 • Սպորտային օբյեկտների գործունեություն՝ բացառապես պրոֆեսիոնալ մարզիկների մարզումների և սպորտային միջոցառումների անցկացման համար

-Սպորտային ակումբների գործունեություն՝ բացառապես պրոֆեսիոնալ ակումբների մասով

Սպասարկման այլ ծառայություններ

Կրոնական ծեսերի (հոգեհանգստի և այլնի) կատարման ծառայություններ 94.92 – Քաղաքական կազմակերպությունների գործունեություն:

Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում ժամանակավոր սահմանափակումները կշարունակեն գործել հետևյալ ոլորտներում.

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր. ավտոմեքենաների և մոտոցիկլերի նորոգում

 • Մանրածախ առևտուր կրպակներում և շուկաներում

Փոխադրումներ, պահեստային տնտեսություն

 • Ցամաքային քաղաքային և մերձքաղաքային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն

Կացություն, հանրային սնունդ

 • Հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ, եթե չի վարվում հյուրերի հաշվառման ռեգիստր
 • Ռեստորանների և հանրային սննդի շարժական կետերի ծառայություններ
 • Բարերի և խմիչքների մատուցման համանման կետերի ծառայություններ

Վարչարարական և օժանդակ գործունեություն

 • Վեհաժողովների, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպում

Մշակույթ, զվարճություններ, հանգիստ

 • Ստեղծագործական, արվեստի և հանդիսադիր ներկայացումների կազմակերպման բնագավառում գործունեություն
 • Գրադարանների, արխիվների, թանգարանների և այլ մշակութային կազմակերպությունների գործունեություն
 • Շահումով խաղերի կազմակերպման հետ կապված գործունեություն
 • Սպորտի բնագավառում գործունեություն
 • Զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման այլ գործունեություն

Սպասարկման այլ ծառայություններ

 • Անդամության վրա հիմնված այլ կազմակերպությունների գործունեություն
 • Ֆիզիկական առողջության պահպանման հետ կապված գործունեություն:

Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2020 թվականի մայիսի 3-ին՝ ժամը 23:59-ին:

Տիգրան Ավինյան

Restrictions will be lifted in a number of areas from May 4 as part of the state of emergency declared to prevent the spread of a new type of coronavirus in Armenia. RA Deputy Prime Minister, State of Emergency Parade Tigran Avinyan presented which spheres are allowed to work.
 

Wholesale and retail trade! car and motorcycle repair

 • In retail stalls and markets for food, beverages and tobacco products
 • In textile products, clothing and footwear retail markets and kiosks, exclusively for kiosks
 • In retail stalls for other products

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *