ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ,. հրաշք լուր. Ինչպես ճիշտ լրացնել հայտը, որպեսզի այն չմերժվի և դուք դառնաք շահառու, դուք սա հաստատ չեք իմացել

Սոցիալական ապահովության ծառայության առցանց դիմումների համակարգում արդեն հասանելի է Կորոնավիրուսի տնտեսական հետեւանքների չեզոքացման 9-րդ միջոցառումը։ Դիմումը մուտքագրելու համար սեղմեք այստեղ։

Կառավարության առաջարկած 9-րդ ծրագրով մինչեւ 18 տարեկան երեխա (երեխաներ) ունեցող ընտանիքներին յուրաքանչյուր երեխայի համար կտրամադրվի 26 500 դրամ, եթե երեխայի երկու ծնողը կամ միայնակ ծնողը չի ունեցել գրանցված աշխատանք։

Առավել մանրամասն ներկայացնենք, թե ովքեր կարող են օգտվել այս ծրագրից․ այս միջոցառման շահառու են մինչեւ 18 տարեկան երեխա (երեխաներ) ունեցող ընտանիքները, որոնք բավարարում հետեւյալ պայմաններին՝

1) Երեխայի երկու ծնողը կամ միայնակ ծնողը 2020 թ. մարտի 12-ի դրությամբ չի ունեցել գրանցված աշխատանք եւ 2020 թ. մարտի 12-ից մինչեւ 2020 թ. մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում չի ընդունվել ժամանակավոր կամ մշտական գրանցված աշխատանքի

2) մինչեւ 18 տարեկան երեխաները (կամ միակ երեխան) եւ նրա ծնողները (կամ միայնակ ծնողը) մշտապես բնակվում են Հայաստանում եւ 2020 թ. մարտի 12-ից մինչեւ մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում առնվազն մեկ ծնողը եւ երեխաները գտնվել են Հայաստանում

3) 2020 թ. հունվարի 1-ից մինչեւ 2020 թ. մարտի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում գրանցված հիմնական կամ ժամանակավոր աշխատանքունենալու դեպքում՝ երեխայի ծնողների կամ ծնողներից մեկի միջին ամսական աշխատավարձի հանրագումարի կամ ծնողներից մեկի միջին ամսական աշխատավարձի չափը չի գերազանցել է 500 000 դրամը

4) երեխայի ընտանիքը 2020 թ. մարտի 12-ի դրությամբ հաշվառված չէ ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում եւ ընտանիքի անապահովության միավորը բարձր չէ 28.00-ից

5) անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող երեխայի ծնողների կամ ծնողներից մեկիգործունեությունը 2020 թ. մարտի 31-ի դրությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դադարեցված է

6) եթե ընտանիքը չի հանդիսանում Կորոնավիրուսի տնտեսական հետեւանքների չեզոքացման տասներորդ միջոցառման շահառու (10-րդ միջոցառմամբ աջակցություն կստանան միկրոբիզնեսի սուբյեկտ հանդիսացող տնտեսվարողները):

Աջակցությունը տրամադրվելու է միանվագ դրամական վճարի ձեւով՝ յուրաքանչյուր երեխայի համար 26 500 դրամ գումարի չափով` անկանխիկ եղանակով (բանկերի միջոցով), ծնողներից մեկին (միայնակ ծնողին):

O 9º evento para neutralizar as conseqüências econômicas do Coronavírus já está disponível no sistema de aplicativos on-line do Serviço de Seguridade Social. Clique aqui para entrar no aplicativo.

De acordo com o nono programa proposto pelo governo, as famílias com crianças menores de 18 anos receberão 26.500 drams para cada criança, se os dois pais ou a mãe solteira não tiverem um emprego registrado.

Vamos apresentar com mais detalhes quem pode usar este programa ․ Os beneficiários deste evento são famílias com crianças até 18 anos de idade, que atendem às seguintes condições:

1) Os pais da criança ou o pai solteiro em 2020. Em 12 de março de 2020, ele não tinha um emprego registrado. de 12 a 2020 de março Ele não estava registrado temporariamente ou permanentemente em 31 de março de 2006

2) Crianças menores de 18 anos (ou o único filho) e seus pais (ou pais solteiros) residem permanentemente na Armênia e em 2020. Pelo menos um pai e filho estavam na Armênia de 12 a 31 de março

3) 2020 de 1 de janeiro a 2020 No caso de trabalho principal ou temporário registrado durante o período de 1º de março de 2012, a soma do salário médio mensal dos pais da criança ou de um dos pais ou o salário médio mensal de um dos pais não excedeu 500.000 AMD.

4) família da criança em 2020 Em 12 de março de 2012, não estava registrado no sistema de avaliação de insegurança familiar e a unidade de insegurança familiar não era superior a 28,00

5) Atividades monoparentais da criança ou pais de uma criança que é o único proprietário em 2020; Em 31 de março de 2012, foi rescindido de acordo com a legislação da AR

6) se a família não for beneficiária da décima medida de neutralização das conseqüências econômicas do Coronavírus (a décima medida apoiará as entidades econômicas que são objeto de microempresas).

A assistência será fornecida na forma de um pagamento único de 26.500 AMD para cada criança de maneira não monetária (por meio de bancos) a um dos pais (mãe solteira).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *