ՇՏԱՊ. քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ ապրիլի 13-ից ամբողջությամբ կթույլատրվեն….

Արտակարգ դրության ռեժիմը 1 ամսով կերկարաձգվի, բայց գործունեության որոշ տեսակներ մասամբ կամ ամբողջական կթույլատրվեն:

Ոլորտների ցանկը, որոնց գործունեությունը ամբողջությամբ կթույլատրվի


Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսություն, ձկնաբուծություն, ձկնորսություն, հանքարդյունաբերություն և բաց հանքերի շահագործում, էլեկտրաէներգիա, գազ, գոլորշի

լավորակ օդի ոլորտի գործունեությունը, ջրամատակարարում, թափոնների կառավարում և վերամշակում, կոյուղի, փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն, ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն, պետական կառավարում, պաշտպանություն և

պարտադիր սոցիալական ապահովության ոլորտը, առողջապահություն և սոցիալական սպասարկում ոլորտը, օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեությունը:

Ապրիլի 13-ից ամբողջությամբ կթույլատրվեն բացօթյա շինարարական գործունեությունը, նաև ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրությունը:

Ապրիլի 20-ից հետո ընկած ժամանակաշրջանում կբացվեն նաև հագուստի արտադրությունը, տեքստիլի ոլորտը: Տնտեսական խանութների գործունեությունը կթույլատրվի, ինչպես նաև կթույլատրվի գիտական հետազոտություններ և մշակում ոլորտի աշխատանքը:

types of activities will be allowed in part or in full.

List of sectors whose activities will be fully permitted
Agriculture, forestry, fisheries, fisheries, mining and mining, electricity, gas, vapor-permeable air, water supply, waste management, recycling, sewerage, government support, financial insurance, transportation Social security, healthcare and social services, activities of foreign organizations.

From April 13, outdoor construction activities, as well as the production of tobacco products, will be fully permitted.

In the period after April 20, the production of clothe

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *