ՇՏԱՊ ՈՐՈՇՈՒՄ….!!!Արայիկ Հարությունյանի հրամանը՝ «2020 թվականի դպրոցականների ամառային…

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը մայիսի 6-ին հրաման է ստորագրել, որով չեղարկվել է 2020 թվականի դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպման ծրագիրը։

Հրամանում ասվում է․

«1․ Չեղարկել «2020 թվականի դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում» ծրագրի կազմակերպման և իրականացման աշխատանքները։

2․ Նախարարության մարզառազմական և արտաուսումնական դաստիարակության վարչությանը՝ սույն հրամանի 1-ին կետի դրույթների մասին 3 օրում տեղեկացնել «Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում» ծրագրի անցկացում 2020 թվականի բյուջետային ծախսերի ծրագրի գծով դրամաշնորի հատկացման նպատակով անցկացված մրցույթի հաղթող կազմակերպություններին և այլ շահագրգիռ մարմիններին։

3․ Նախարարության ֆինանսաբյուջետային վարչությանը՝ ՀՀ 2020 պետական բյուջեի «1148․ Արտադպրոցական դաստիարակություն» ծրագրի «11005․ Դպրոցների ամառային հանգստի կազմակերպում և տրանսպորտային ծախսերի փոխհատուցում» միջոցառման համար նախատեսված գումարները (ՀՀ ԿԳՄՍՆ՝ 484176․0 հազար դրամ, ՀՀ տարածքային կառավարման

և ենթակառուցվածնքների նախարարություն՝ 17000․0 հազար դրամ) ներառել «ՀՀ 2020 թ-ի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումների առաջիկա նախագծերում»։

On May 6, the Minister of Education, Science, Culture and Sports Arayik Harutyunyan signed an order canceling the program of organizing a summer vacation for schoolchildren of 2020.

The order says ․

«1 ․ Cancel the organization and implementation of the “Summer Vacation for Schoolchildren 2020” program.

 
2 ․ To inform the Ministry’s Sports and Extracurricular Education Department about the provisions of paragraph 1 of this order within 3 days, to conduct a “School Summer Recreation Organization” program for the winners of the competition for the allocation of the 2020 budget expenditure program and other interested bodies.

3 ․ To the Financial-Budget Department of the Ministry – “1148” of the RA 2020 state budget Extracurricular Education “program” 11005 ․ The sums provided for the event “Organization of School Holidays” and “Reimbursement of Transportation Expenses” of the schools (RA Ministry of Education and Science – 484176․0 thousand AMD, RA Ministry of Territorial Administration

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *