ՇՏԱՊ ԼՈՒՐ!!! երեխա ունեցող աշխատողների և նրանց վարձատրության վերաբերյալ փոփոխություն է եղել. տեսեք ինչ է սպասվում

ՀՀ կառավարությունը հավանություն է տվել Աշխատանքային և Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքերում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից առաջարկված փոփոխություններին:

Փոփոխությունների անհրաժեշտությունը պայմանավորված է 2020 թվականի մարտի 16-ին ՀՀ-ում արտակարգ դրություն հայտարարվելու հանգամանքով:

Նախագծով սահմանվում է հեռավար եղանակով իրականացվող աշխատանք հասկացությունը, ինչպես նաև առաջարկվում է հեռավար եղանակով աշխատանքների կազմակերպման հնարավորության պարագայում աշխատավարձը վճարել ամբողջությամբ:

Բացի այդ՝ առաջարկվում է հստակեցնել այն դեպքերը, որոնց պարագայում, անհաղթահարելի ուժով պայմանավորված, գործատուն կարող է նաև չվճարել աշխատողին հարկադիր պարապուրդի համար: Մասնավորապես, որպես այդպիսին առաջարկվում է համարել այն դեպքը, երբ Պարետի կողմից ժամանակավոր սահմանափակվում է որոշակի ոլորտների գործունեությունը:

Նախագծով նախատեսել, որ գործատուի ցանկության դեպքում հարկադիր պարապուրդի համար վճարը, կարող է լինել ավելին, քան գործող կարգավորմամբ սահմանված մինչև պարապուրդը աշխատողի միջին ժամային աշխատավարձի երկու երրորդն է: Այս կարգավորման մասով նախատեսվում է նաև տալ հետադարձ ուժ:

Առաջարկվող փոփոխություններով սահմանվում է, որ անհաղթահարելի ուժ համարվող պատճառներով առաջացած հարկադիր պարապուրդի համար գործատուն կարող է նաև իր ցանկության դեպքում վճարել:

Գործատուի համար նախատեսվում է պարտադիր պահանջ, որ աշխատողի պահանջով վերջինիս տրամադրի իր չօգտագործված արձակուրդը, եթե հնարավոր չէ շարունակել աշխատանքները:

Կսահմանվի նաև աշխատանքային պայմանագրի լուծման արգելք՝ այն դեպքերում, երբ աշխատողը չի ներկայացել աշխատանքի կամ աշխատանքի է ներկայացել ոչ լրիվ աշխատանքային օրով՝ պայմանավորված համաճարակների և արտակարգ բնույթ կրող այլ հանգամանքներով, ինչպես նաև երբ չպլանավորված տեղափոխվել են ուսումնական (այդ թվում՝ նախադպրոցական) հաստատությունների համար նախատեսված արձակուրդները, իսկ աշխատողն ունի մինչև 12 տարեկան երեխա, իսկ այդ պատճառներով աշխատանքի չներկայանալը կամ ոչ լրիվ աշխատանքային օրով աշխատանքի ներկայանալը չեն համարվի աշխատանքային կարգապահության խախտում:

Առաջարկվող նախագծով կարգավորվում է նաև համաճարակների և արտակարգ բնույթ կրող այլ հանգամանքների կանխարգելման ժամանակահատվածում աշխատողի՝ աշխատանքի չներկայանալու կամ ոչ լրիվ աշխատանքային օրով աշխատանքի ներկայանալու դեպքում վարձատրությունը, մասնավորապես սահմանելով, որ այդ դեպքում աշխատողը վարձատրվում է առնվազն փաստացի աշխատանքին համապատասխան:

Սահմանվում է, որ ուսումնական (այդ թվում՝ նախադպրոցական) հաստատությունների համար նախատեսված արձակուրդների՝ չպլանավորված տեղափոխման դեպքում՝ աշխատողի մինչև 2 ժամ բացակայութան դեպքում վարձատրությունը պահպանվում է, իսկ իսկ 2 ժամը գերազանցելու կամ ամբողջ աշխատանքային օրը աշխատանքի չներկայանալու դեպքում վարձատրվում է առնվազն փաստացի աշխատած աշխատանքին համապատասխան:

Բացի այդ՝ հավելյալ լիազորություններ են սահմանվում նաև տեսչական մարմնին. Այսպես՝ համաճարակների և արտակարգ բնույթ կրող այլ հանգամանքների կանխարգելման ժամանակահատվածում տեսչական մարմինը կարող է իրականացնել գործատուների կողմից աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ պետական վերահսկողություն՝ օրենքով նախատեսված դեպքերում կիրառելով պատասխանատվության միջոցներ:

Կառավարության կողմից հավանության արժանացած նախագիծն ուղարկվել է ԱԺ՝ Աշխատանքային և Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքերում համապատասխան փոփոխությունները արտահերթ կարգով քննարկելու համար:

Իրավաբան.net

The Government of the Republic of Armenia has approved the amendments to the Labor and Administrative Offenses Code proposed by the Ministry of Labor and Social Affairs of the Republic of Armenia.

The need for change is due to the declaration of a state of emergency in Armenia on March 16, 2020.

The draft defines the concept of telecommuting, as it is proposed to pay the salary in full if the telecommuting is possible.

In addition, it is recommended to clarify the cases in which, due to insurmountable force, the employer may not pay the employee for forced leave. In particular, it is considered as such a case when the activities of certain spheres are temporarily restricted by Paret.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *