ՇՏԱՊ!!! զգուշացեք բոլորդ….Մինչև 150 հազար դրամ կտուգանվեք, եթե…

Տրանսպորտային միջոցները ոչ սթափ վիճակում վարելը, եթե վարորդը միայն ալկոհոլի ազդեցության տակ է, և զանցանքը չի պարունակում Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի երկրորդից վեցերորդ մասերի հատկանիշները՝ առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ 150 000 դրամի չափով:

Առանց վարորդական վկայականի կամ այլ փաստաթղթերի կամ ուժը կորցրած վարորդական վկայականով կամ ուժը կորցրած այլ փաստաթղթերով տրանսպորտային միջոցներ վարելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ 3000 դրամի չափով:

Ապակիների լուսաթափանցելիության չափի խախտմամբ կամ առջևի հողմապակին թաղանթապատված վիճակում կամ կարգի խախտմամբ վարագուրապատված տրանսպորտային միջոցները վարելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ 30 000 դրամի չափով:

Տրանսպորտային միջոցից աղբ նետելն առաջացնում է տուգանքի նշանակում՝ 25.000 դրամի չափով:

Աղբյուրը՜ Իրավաբան.net

Driving while intoxicated, if the driver is only under the influence of alcohol, and the offense does not involve the features of the second to sixth parts of Article 126 of the RA Code on Administrative Offenses, causes a fine in the amount of 150,000 drams.

Driving without a driver’s license or other documents or with a revoked driver’s license or other invalid documents causes a fine of 3000 drams.

Driving in a vehicle with a violation of the size of the transparency of the windows or in the windshield or in violation of the order on the windshield causes a fine of 30,000 drams.

Throwing garbage from a vehicle causes a fine of 25,000 drams.

Source: Iravaban.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *