ՇՏԱՊ‼️‼️9-րդ ծրագրի շահառուների ցանկը, որոնց գումարներն արդեն հասանելի են բանկում.⤵️ գտեք ձեր անունը

GPnews-ը ձեզ է ներկայացնում կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 9-րդ միջոցառմանը դիմած շահառուների ցուցակը, որոնց գումարն արդեն հասանելի է բանկում։ Ցուցակը ներբեռնել այստեղից։ Հիշեցնենք, որ 1. Սույն միջոցառման շահառու են մինչև 18 տարեկան երեխա (երեխաներ

ունեցող ընտանիքները, որոնք բավարարում հետևյալ պայմաններին՝ 1) Երեխայի երկու ծնողը կամ միայնակ ծնողը 2020թ. մարտի 12-ի դրությամբ չի ունեցել գրանցված աշխատանք և 2020թ. մարտի 12-ից մինչև 2020թ. մարտի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում չի ընդունվել

ժամանակավոր կամ մշտական գրանցված աշխատանքի ․ 2) մինչև 18 տարեկան երեխաները (կամ միակ երեխան) և նրա ծնողները (կամ միայնակ ծնողը) մշտապես բնակվում են Հայաստանում և 2020թ. մարտի 12-ից մինչև մարտի 31-ն

ընկած ժամանակահատվածում առնվազն մեկ ծնողը և երեխաները գտնվել են Հայաստանում ․ 3) 2020 թ. հունվարի 1-ից մինչև 2020 թ. մարտի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում գրանցված հիմնական կամ ժամանակավոր աշխատանք ունենալու դեպքում՝ երեխայի ծնողների կամ ծնողներից մեկի միջին ամսական աշխատավարձի

GPnews presents you a list of beneficiaries who have applied to the 9th event to neutralize the economic consequences of coronavirus, the money of which is already available in the bank. Download the list here. Let us remind you that children under the age of 18 (children) are beneficiaries of this event

Families who meet the following conditions: 1) Both parents of a child or a single parent in 2020 As of March 12, 2020, there was no registered work. March 12, 2020 was not accepted on March 31

temporary or permanent registered work ․ 2) Children under the age of 18 (or the only child) and his parents (or single parent) permanently reside in Armenia. from March 12 to March 31

At least one parent and children were in Armenia during the period 3) 2020 from January 1 to 2020 In case of having main or temporary work registered in the period of March 1, 2012,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *