ՇՈԿ!!! Երեխաներիս սպանել եմ՝ սկեսրայրիցս վրեժ լուծելու համար

Սպանություն, դիտավորությամբ կամ անզգուշությամբ մարդուն կյանքից զրկելը։ Քրեական օրենսդրությամբ դիտավորյալ սպանությունը անձի դեմ ուղղված առավել ծանր հանցագործություն է։

Տարբերվում են դիտա

վորյալ սպանության ծանրացնող հանգամանքներում, դիտավորյալ սպանությունը առանց ծանրացնող հանգամանքների, դիտավորյալ սպանությունը հոգեկան հանկարծական խիստ հուզված վիճակում, սպանությունը անհրաժեշտ ինքնապաշտպանության սահմանների անցումով, անզգույշ սպանությունը։

Ծանրացնող հանգամանքներում են համարվում՝ շահադիտական կամ խուլիգանական դրդումներով, տուժողի կողմից իր ծառայական կամ հասարակական պարտքը կատարելու կապակցությամբ, երկու կամ մի քանի անձանց, հանցավորի համար ակնհայտ հղի վիճակում գտնվող կնոջ, առանձին

դաժանությամբ կամ շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով, այլ հանցագործություն թաքցնելու կամ դրա կատարումը հեշտացնելու նպատակով կատարված, բռնաբարության հետ զուգակցված, ինչպես նաև առանձնապես վտանգավոր ռեցիդիվիստի կամ նախկինում սպանությունը կատարած անձի կողմից կատարված սպանությունները։

Murder, intentional or negligent killing of a person. Intentional murder is the most serious crime against a person under criminal law. Differences in aggravated circumstances of premeditated murder, premeditated murder without aggravating circumstances, premeditated

murder in a state of sudden mental agitation, murder by crossing the necessary self-defense limits, careless murder. Under aggravating circumstances are considered to be mercenary or hooligan motives, for the victim to perform his official or public duty, for two or more persons, a woman who is obviously pregnant with a criminal, in a separate manner or in a manner dangerous to t

he lives of many, to conceal or facilitate other crimes. The murders committed in connection with the rape, as well as the murders committed by a particularly dangerous recidivist or a person who had previously committed murder. For aggravated murder under aggravated circum

stances, imprisonment for a term of 8-15 years or the death penalty is envisaged, and for premeditated mu

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *