ՀՐԱՇՔ ԼՈՒՐ!!! Միանվագ աջակցություն՝ մինչև 18 տարեկան երեխա ունեցող ընտանիքների․ նախարարությունից մանրամասնում են

Կառավարության կորոնավիրոիսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման իններորդ որոշմամբ՝ միջոցառման շահառու են հանդիսանում բոլոր այն ընտանիքները, որոնք ունեն մինչև 18 տարեկան երեխա, որի երկու ծնողները կամ միայնակ ծնողը չեն ունեցել գրանցված աշխատանք՝ 2020 թ. մարտի 12-ի դրությամբ և չեն ընդունվել ժամանակավոր կամ մշտական գրանցված աշխատանքի 2020 թ. մարտի 12-ից մինչև 2020 թ. մարտի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում:


Ծրագրում ընդգրկված ընտանիքը կարող է աջակցություն ստանալ, եթե մինչև 18 տարեկան երեխաները (կամ միակ երեխան) և նրա ծնողները (կամ միայնակ ծնողը) մշտապես բնակվում են Հայաստանում և 2020 թ. մարտի 12-ից մինչև մարտի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում երեխան և ծնողներից առնվազն գտնվել են Հայաստանում:

Ուշադրություն. ընտանիքը չի կարող աջակցություն ստանալ այն դեպքում, եթե երեխայի ծնողները կամ ծնողներից մեկը 2020 թ. հունվարի 1-ից մինչև 2020 թ. մարտի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում ունեցել է գրանցված հիմնական կամ ժամանակավոր աշխատանք և այդ ժամանակահատվածում ծնողների միջին ամսական աշխատավարձի հանրագումարը կամ ծնողներից մեկի միջին ամսական աշխատավարձի չափը գերազանցել է 500 000 դրամը:

Աջակցություն չի կարող ստանալ նաև այն երեխայի ընտանիքը, որը 2020 թ. մարտի 12-ի դրությամբ հաշվառված է եղել ընտա­նիքների անապահովության գնահատման համակարգում կամ ընտանիքի անապահովու­թյան միավորը բարձր է 28.01-ից:

Շահառու չեն կարող դառնալ նաև այն երեխայի ծնողները կամ ծնողներից մեկը, ովքեր 2020 թ. մարտի 31-ի դրությամբ հանդիսացել է անհատ ձեռնարկատեր, ում գործունեությունը նույն ամսաթվի դրությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դադարեցված չի եղել:

Եթե շահառուն համապատասխանում է ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված աջակցության ծրագրերից մի քանիսով սահմանված չափորոշիչներին, պետք է ընտրի դրանցից որևէ մեկը՝ օրինակ՝ այն, որի շրջանակներում ստացվող աջակցությունն առավել մեծ է:

Աջակցությունը տրամադրվում է միանվագ, այսինքն՝ մեկ անգամ, ընտանիքում առկա յուրաքանչյուր երեխայի համար՝ 26 500-ական դրամ գումարի չափով:

Այս միջոցառման շրջանակներում աջակցություն ստանալու համար ընթացակարգ դեռևս սահմանված չէ: Ուստի՝ այս պահին դիմել պետք չէ: Կարգը հաստատելու վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումը պատրաստ կլինի 2020 թ.-ի ապրիլի 9-ին, ինչից հետո միայն կընդունվեն դիմումներ:

Աջակցությունը տրամադրվում է ծնողներից մեկի կողմից online.ssa.am կայքին սահմանված կարգով էլեկտրոնային եղանակով ներկայացրած դիմումի հիման վրա:

Միջոցառման շրջանակներում աջակցություն ստացած ընտանիքների տվյալները հրապարակվում են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնական կայքում: Լրացնելով աջակցություն ստանալու համար սահմանված դիմումը՝ Դուք համաձայնություն եք տալիս Ձեր տվյալների հրապարակման համար:

Աղբյուրը՝ ArmDay.am

De acordo com a Nona Decisão do Governo sobre a Neutralização da Reversão Econômica, todas as famílias com crianças menores de 18 anos cujos pais ou mães solteiras não tinham um emprego registrado em 2020 são elegíveis para o evento. Em 12 de março de 2020, o trabalho registrado temporário ou permanente não foi aceito. 12 de março de 2020 31 de março.

 
A família envolvida no programa pode receber apoio se crianças menores de 18 anos (ou o único filho) e seus pais (ou pais solteiros) residirem permanentemente na Armênia. De 12 a 31 de março de 2012, filhos e pais estiveram pelo menos na Armênia.

Atenção! A família não pode receber apoio se os pais da criança ou um dos pais em 2020. de 1 de janeiro a 2020 Durante o período de 1º de março de 2012, ele havia registrado trabalho principal ou temporário, durante o qual o salário mensal médio total de seus pais ou o salário mensal médio de um de seus pais excedia 500.000 drams.

A família de uma criança que morreu em 2020 também não pode receber apoio. Em 12 de março de 2012, era registrado no sistema de avaliação de insegurança familiar ou o escore de insegurança familiar era superior a 28,01.

Beneficiários da criança ou de um dos pais que em 2020 não pode se tornar um beneficiário. Em 31 de março de 2012, ele era um único proprietário, cuja atividade não era encerrada na mesma data definida pela legislação de RA.

Se o beneficiário atender aos padrões estabelecidos por alguns dos programas de apoio aprovados pelo Governo da República da Armênia, ele deverá escolher um deles, por exemplo, aquele dentro do qual o apoio recebido é maior.

A assistência é prestada uma vez, ou seja, uma vez, para cada criança da família, no valor de 26.500 unidades cada.

O procedimento para obter apoio ao abrigo desta medida ainda não foi estabelecido. Então você não precisa se inscrever agora. A decisão do governo armênio de aprovar o pedido estará pronta em 9 de abril de 2020, após o qual os pedidos serão aceitos.

O suporte é fornecido com base em uma inscrição eletrônica enviada por um dos pais ao site online.ssa.am.

Os dados das famílias que receberam apoio no âmbito do evento são publicados no site oficial do Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais da RA. Ao concluir o pedido de suporte, você concorda com a divulgação de seus dados.

Fonte: ArmDay.am

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *