ԿԱՐԵՎՈՐ. վերաբերվում է բոլոր ուսանողներին. վարձեր հետ կապված տեղեկություն

ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է. Սիրելի՛ ուսանողներ և կուրսանտներ Համալսարանի գիտական խորհրդի ընդունած որոշմամբ. 1. Մինչև արտակարգ դրության ավարտը՝ դադարեցված է Համալսարանի կրթական գործունեությամբ

պայմանավորված առկա աշխատանքները և դասընթացները Համալսարանի տարածքում, համալսարանական հիվանդանոցներում, Համալսարանի հետ համագործակցող բժշկական հաստատություններում և այլ կազմակերպություններում:

2. Համալսարանի ուսանողների համար սահմանվում է արձակուրդային շրջան՝ 16.03.2020-14.04.2020թ.-ը (ամառային արձակուրդի մի հատվածը): 1-3-րդ կուրսորում դասընթացները կվերսկսվեն 15.04.2020թ.-ից, իսկ 4-6-րդ կուրսերում՝ 20.04.2020թ.-ից: Դասերի մեկամսյա հետաձգման դեպքում ուսումնական գործընթացը՝ ներառյալ ատեստավորումները,

իրականացվելու են համաձայն համալսարանում գործող համապատասխան կարգերի: 3. Արտակարգ իրավիճակի հնարավոր երկարացման դեպքում համալսարանի բոլոր ամբիոնները կանցնեն առցանց ռեժիմով՝ ,

,ZOOM’’ հարթակով դասերի անցկացմանը: Ելնելով վերոնշյալից՝ բոլոր ուսանողները պետք է պատրաստ լինեն առցանց դասընթացների՝ ներբեռնելով համապատասխան ծրագիրը՝ zoom.us կայքից: Առցանց դասավանդման ներդրման դեպքում կներկայացվի ամբողջ ուսումնական

գործընթացի վերաբերյալ մշակված համապատասխան տեղեկատվությունը: 4. Դասերի մեկամսյա հետաձգմամբ պայմանավորված՝ 4-6 -րդ կուրսերի նոր դասացուցակը, մինչև դասերի մեկնարկը կտեղադրվի համալսարանական կայքում՝

ysmu.am, իսկ 1-3-րդ կուրսերը կշարունակեն նույն դասացուցակով (կոտորակային դասերի դեպքում՝ համարիչով): 5. Ըստ ամիսների վճարվող ուսման վարձերի վճարումն հետաձգվում է մեկ ամսով՝ վերջին վճարումը սահմանելով 25.06.2020թ.-ը:

պայմանավորված առկա աշխատանքները և դասընթացները Համալսարանի տարածքում, համալսարանական հիվանդանոցներում, Համալսարանի հետ համագործակցող բժշկական հաստատություններում և այլ կազմակերպություններում:

2. Համալսարանի ուսանողների համար սահմանվում է արձակուրդային շրջան՝ 16.03.2020-14.04.2020թ.-ը (ամառային արձակուրդի մի հատվածը): 1-3-րդ կուրսորում դասընթացները կվերսկսվեն 15.04.2020թ.-ից, իսկ 4-6-րդ կուրսերում՝ 20.04.2020թ.-ից: Դասերի մեկամսյա հետաձգման դեպքում ուսումնական գործընթացը՝ ներառյալ ատեստավորումները,

իրականացվելու են համաձայն համալսարանում գործող համապատասխան կարգերի: 3. Արտակարգ իրավիճակի հնարավոր երկարացման դեպքում համալսարանի բոլոր ամբիոնները կանցնեն առցանց ռեժիմով՝ ,

,ZOOM’’ հարթակով դասերի անցկացմանը: Ելնելով վերոնշյալից՝ բոլոր ուսանողները պետք է պատրաստ լինեն առցանց դասընթացների՝ ներբեռնելով համապատասխան ծրագիրը՝ zoom.us կայքից: Առցանց դասավանդման ներդրման դեպքում կներկայացվի ամբողջ ուսումնական

գործընթացի վերաբերյալ մշակված համապատասխան տեղեկատվությունը: 4. Դասերի մեկամսյա հետաձգմամբ պայմանավորված՝ 4-6 -րդ կուրսերի նոր դասացուցակը, մինչև դասերի մեկնարկը կտեղադրվի համալսարանական կայքում՝

ysmu.am, իսկ 1-3-րդ կուրսերը կշարունակեն նույն դասացուցակով (կոտորակային դասերի դեպքում՝ համարիչով): 5. Ըստ ամիսների վճարվող ուսման վարձերի վճարումն հետաձգվում է մեկ ամսով՝ վերջին վճարումը սահմանելով 25.06.2020թ.-ը:

O Reitor da YSMU Armen Muradyan escreve em sua página no Facebook: Caros estudantes e estudantes, por decisão do Conselho Científico da Universidade: 1. Até que o estado de emergência seja encerrado pelas atividades educacionais da Universidade
devido ao trabalho e treinamento atuais disponíveis nas instalações da universidade, hospitais universitários, instalações médicas afiliadas à universidade e outras organizações.

  1. Os estudantes universitários recebem um período de férias de 16.03.2020 a 14.04.2020 (parte das férias de verão). Os cursos no ano 1-3 serão retomados em 15 de abril de 2020 e os cursos no ano 4-6 começarão em 20 de abril de 2020. Em caso de atraso de um mês nas aulas, o processo de ensino, incluindo atestados,

será implementado de acordo com as regras universitárias relevantes. 3. Em caso de possível extensão do estado de emergência, todos os departamentos da Universidade estarão online:

, Tomando aulas na plataforma ZOOM. Com base no exposto, todos os alunos devem estar prontos para os cursos on-line baixando o programa relevante no zoom.us. Em caso de introdução do ensino on-line, todo o currículo será apresentado

processar informações relevantes para o processo. 4. Devido a um atraso de um mês nas aulas, o novo calendário de 4-6 anos será publicado no site da universidade antes do início das aulas:

ysmu.am e o ano 1-3 continuarão com o mesmo agendamento (no caso de classes fracionárias com numerador). 5. O pagamento das propinas pagáveis ​​por meses será adiado por um mês, sendo o último pagamento em 25.06.2020.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *