ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ՋԱՆ❗️❗️❗️ շատ հարմար բնակարաններ առանց կանխավճարի, դիմեք քանի ուշ չէ , տարածել + դրեք եթե ուզում եք

Կառավարությունը մայիսի 14-ի նիստին որոշում ընդունեց երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության 2020-2023 թթ․ պետական աջակցության մասին։

Հարցը գործադիրի անդամներին ներկայացրեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը։

Նա նշեց, որ այս դրույթները կվերաբերեն հուլիսի 1-ից հետո կատարված գործարքներին։

Նպատակային ծրագրերի հիմնական նպատակներն ու խնդիրներն են.

աջակցել երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավմանը՝ համապատասխան պայմաններ ապահովելով ընտանիքների կայուն զարգացման համար,


խթանել երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման գործընթացը մարզային բնակավայրերում,


երեխայի ծննդյան դեպքում վարկային բեռը թեթևացնելու միջոցով հնարավորություն ընձեռնել շահառուներին համատեղել հիփոթեքային վարկի մարումը և երեխայի խնամքը՝ խթանելով ծնելիությունը հիփոթեկային վարկ մարող ընտանիքներում։

At the May 14 sitting, the government adopted a decision on 2020-2023 housing security for families with children. on state support.

The question was presented to the members of the executive by the Minister of Labor and Social Affairs Zaruhi Batoyan.

He noted that these provisions will refer to the deals made after July 1.

The main goals and objectives of the target programs are:

to support the improvement of housing conditions for families with children, providing appropriate conditions for the sustainable development of families;


to promote the process of improving the housing conditions of families with children in the regional settlements,
In the case of childbirth, by easing the credit burden, give the beneficiaries the opportunity to combine mortgage repayment and childcare, promoting the birth rate

in families repaying mortgage loans.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *