Եղեք իրազեկված. սա շատ կարևոր է իմանալ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ. բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են…

Եղեք իրազեկված. սա շատ կարևոր է իմանալ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ. բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են…
ԻՆՉ ՍՊԱՍԵԼ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

  1. Մուտքը և ելքը ՀՀ սահմանով

ՀՀ քաղաքացիները չեն կարող ցամաքային սահմանով լքել ՀՀ տարածքը. բացառություն կկազմեն բեռնափոխադրումներ իրականացնողները, օրինակ` վարորդները:

ՀՀ քաղաքացիները, նրանց ընտանիքի անդամները (եթե նույնիսկ ՀՀ քաղաքացի չեն), Հայաստանում հաշվառված և բնակվող անձինք կարող են մուտք գործել ՀՀ տարածք:

Այլ օտարերկրացիների մուտքը արգելվելու է, եթե, օրինակ, նրանք այնպիսի երկրների քաղաքացիներ են կամ վերջին 14 օրը գտնվել են այնպիսի երկրներում, որտեղ

համաճարակաբանական լարված իրավիճակ է տիրում (նման երկրների ցանկը կորոշի պարետը)

Անկախ բոլոր դեպքերից, դիվանագիտական ներկայացուցչությունները, օրինակ` դեսպանները, հյուպատոսական հիմնարկների և ﬕջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները և նրանց ընտանիքի անդաﬓերը կարողանալու են մուտք գործել ՀՀ տարածք

Միևնույն ժամանակ պարետը, կախված կոնկրետ հանգամանքներից և առանձնահատուկ դեպքերում կարող է որոշել նաև թույլ տալ այլ անձանց մուտքը ՀՀ տարածք, որոնց արգելվում է մուտք գործել` համաձայն արտակարգ դրության պայմանների

Entrada e saída na fronteira da RA
Os cidadãos da RA não podem deixar o território da RA por terra Exceções serão feitas pelos transitários, como os motoristas.

 
Cidadãos da República da Armênia, membros de sua família (mesmo que não sejam cidadãos da República da Armênia), pessoas registradas e residentes na Armênia podem entrar no território da República da Armênia.

A entrada para outros estrangeiros será proibida se, por exemplo, forem cidadãos de países ou estiverem em países onde estiveram nos últimos 14 dias.

situação de epidemia tensa (lista desses países a ser decidida pelo consumidor)

Em todos os casos, representações diplomáticas, como embaixadores, representantes de consulados e organizações internacionais e seus familiares poderão entrar no território da República da Armênia.

Ao mesmo tempo, o comandante pode, dependendo das circunstâncias particulares e em casos excepcionais, decidir permitir que outras pessoas entrem no território da República da Armênia, cuja entrada é proibida de acordo com as condições de emergência.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *