ԲՌՆՎԵՔ ՆՈՐ ՆԱՅԵՔ. միայն իմանաք, թե ինչ պաշտոնի են նշանակել Տիգրան Սարգսյանին. պարզվում է նա արդեն….

Տիգրան Սուրենովիչ Սարգսյանը նշանակվել է Եվրասիական զարգացման բանկի խորհրդի նախագահի տեղակալ, հայտնում է բանկի կայքը:

Եվրասիական զարգացման բանկ (ԵԱԶԲ) միջազգային ֆինանսական կազմակերպություն է, որը հիմնադրվել է Ռուսաստանի և Ղազախստանի կողմից 2006 թվականին: Ներկայումս բանկն ունի վեց անդամ պետություններ տեղակայված

Ասիայում և Եվրոպայում, ներառյալ Հայաստանը, Բելառուսը, Ղրղզստանը և Տաջիկստան: Այլ երկրները և միջազգային կազմակերպությունները կարող են դառնալ բանկի անդամ’ ստորագրելով հիմնադիր պայմանագիր:

Բանկի նպատակն է խթանել անդամ երկրներում ներդրումային ակտիվությունը, զարգացնել շուկայական տնտեսությունը, խթանել տնտեսական աճը և լուծել այլ տնտեսական խնդիրներ: Բանկի բաժնեհավաք կապիտալը կազմում է 7 միլիարդ ԱՄՆ դոլար:

Անդամ երկրները ունեն հետեւյալ բաժնեմասերը. Ռուսաստան’ 65.97 տոկոս, Ղազխստան’ 32.99 տոկոս, Բելառուս 0.99 տոկոս, Տաջիկստան’ 0.03 տոկոս, Հայաստան’ 0.01 տոկոս եւ Ղրղզստան’ 0.01 տոկոս:

O Eurasian Development Bank (EDB) é uma organização financeira internacional fundada em 2006 pela Rússia e Cazaquistão. Atualmente, o banco possui seis estados membros

 
Na Ásia e Europa, incluindo Armênia, Bielorrússia, Quirguistão e Tajiquistão. Outros países e organizações internacionais podem se tornar membros do banco assinando um contrato de fundação.

O objetivo do Banco é estimular a atividade de investimento nos países membros, desenvolver uma economia de mercado, estimular o crescimento econômico e resolver outros problemas econômicos. O capital social do Banco é de US $ 7 bilhões

.

Os Estados-Membros têm as seguintes quotas: Rússia 65,97%, Cazaquistão 32,99%, Bielorrússia 0,99%, Tajiquistão 0,03%, Armênia 0,01% e Quirguistão 0,01%.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *