Աչքերներիդ ուղղակի չեք հավատա, երբ իմանաք, թե իրականում ինչու ԿԲ-ն լիցենզիայից զրկեց Varks.am-ին

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2020 թվականի մարտի 24–ի թիվ 13 ԾՕՀ Ա որոշմամբ ուժը կորցրած է ճանաչել «Վարկս Էյ ԷՄ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ վարկային կազմակերպության լիցենզիան`ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի պահանջը խախտելու համար:(Վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր իր հիմնադիրներից ներգրավված միջոցների հաշվին և իրավունք չունի ներգրավել ֆիզիկական անձանց միջոցներ՝ այն է ավանդներ):


ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող վերահսկողության ընթացքում պարզվել է, որ «Վարկս ԷՅ ԷՄ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ կողմից 2019թ. դեկտեմբեր, 2020թ. հունվար ամիսներին ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացված ֆինանսական հաշվետվություններում ընդհանուր կապիտալի ցուցանիշի մասով արտացոլվել են անարժանահավատ տվյալներ։ Պարզելու նպատակով ՀՀ ԿԲ վերահսկողության ստորաբաժանման կողմից լրացուցիչ՝ մանրամասն, տեղեկատվություն է պահանջվել հաշվետվություններում առկա ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ:

Ուսումնասիրելով և համակողմանի վերլուծելով ներակայացված տեղեկությունները՝ գնահատելով կազմակերպության ռիսկերը պարզվել է, որ «Վարկս ԷՅ ԷՄ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից խախտվել է ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի պահանջը, որը հանգեցրել է «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի «բ» և «ե» պարբերությունների խախտմանը։

Հաշվի առնելով վերոնշյալը, սույն թվականի փետրվարի 25-ին կազմված արձանագրությամբ «Վարկս ԷՅ ԷՄ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի նկատմամբ սկսվել է պատժամիջոցի կիրառման վարչական վարույթ: Նշված վարույթի շրջանակում 18.03.2020թ. և 20.03.2020թ. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից կազմակերպվել են վարչական վարույթի լսումներ, որոնց ներկա է գտնվել վարկային կազմակերպության ներկայացուցիչը և տվել պարզաբանումներ, որոնք ՀՀ ԿԲ խորհրդի կողմից բավարար չեն գնահատվել:

Վարկային կազմակերպության լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելուց հետո օրենքով սահմանված կարգով ձևավորվելու է լուծարային հանձնաժողով՝ սահմանված գործառույթներն իրականացնելու նպատակով:

Em 24 de março de 2020, o Banco Central da República da Armênia emitiu uma decisão de abolir a licença da Organização de Crédito UCO CJSC para violar a exigência de quantidade mínima de capital total. não tem o direito de atrair fundos de pessoas físicas (ou seja, depósitos).

 
Durante o controle realizado pelo Banco Central da Armênia, constatou-se que até o final de 2019, os empréstimos AM UCO CJSC Dezembro 2020 Em janeiro de 2010, as demonstrações financeiras submetidas ao Banco Central da Armênia mostraram dados não confiáveis ​​sobre o índice total de capital. Para descobrir, a Unidade de Supervisão da CBA solicitou informações adicionais detalhadas sobre os valores financeiros nos relatórios.

Depois de estudar e analisar de forma abrangente as informações apresentadas, avaliando os riscos da organização, constatou-se que o WMC UCO CJSC violou o requisito de capital mínimo, o que resultou no artigo 18 (b) da Lei da RA sobre Organizações de Crédito. Violação dos parágrafos (e).

Considerando o exposto acima, de acordo com o protocolo datado de 25 de fevereiro deste ano, foram instaurados processos administrativos contra o Sanções ao Crédito UCO CJSC. No âmbito do referido processo em 18.03.2020 e 20.03.2020. O Banco Central da Armênia organizou audiências administrativas com a participação de um representante da organização de crédito e forneceu esclarecimentos que não foram suficientemente avaliados pelo Conselho da CBA.

Após a revogação da licença da organização de crédito, uma Comissão de Liquidação será estabelecida de acordo com o procedimento estabelecido por lei para o desempenho das funções definidas.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *