Այս տեղեկությունը վերաբերվում է անխտիր բոլոր դպրոց հաճախողներին. կիսվեք անխտիր բոլորդ

Հանրակրթական դպրոցներում, նախակրթարաններում և կրթական այլ հաստատություններում հարկադրված արձակուրդը կտևի մինչև արտակարգ դրության ավարտը՝ ապրիլի 14-ը, :


Արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին որոշման նախագծում կրթական հաստատությունների գործունեության սահմանափակման մասին ասվում է հետևյալը. «Արտակարգ դրության ողջ ընթացքում դադարեցվում է պետական, համայնքային և ոչ

պետական հանրակրթական (այդ թվում՝ նախադպրոցական), նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններումներում, արտադպրոցական դաստիարակություն իրականացնող (մանկապատանեկան ստեղծագործական և գեղագիտական կենտրոններ,

երաժշտական, նկարչական և արվեստի դպրոցներ, ակումբներ, մարզադպրոցներ, առողջարարական ճամբարներ և արտադպրոցական դաստիարակություն իրականացնող այլ կազմակերպություններ) կազմակերպություններում, ինչպես նաև Հայաստանի

Հանրապետությունում գործող միջազգային ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացը, բացառությամբ հեռավար ուսուցման: Սույն կետով սահմանված սահմանափակումը չի տարածվում ռազմական ուսումնական հաստատությունների նկատմամբ»:

Ի դեպ, արձակուրդի մեջ գտնվող բյուջետային աշխատողների աշխատավարձը վճարվելու է, ԱԺ-ի ամբիոնից հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը:

As férias obrigatórias em escolas públicas, pré-escolas e outras instituições de ensino durarão até o final do estado de emergência em 14 de abril.

 
O projeto de decisão para declarar um estado de emergência declara o seguinte: “Em todo o estado de emergência, estado, comunidade e não-estado podem ser rescindidos

ensino secundário público (incluindo pré-escolar), instituições pré-profissionais (profissionais), ensino secundário e superior, educação extracurricular (centros criativos e estéticos para jovens),

escolas de música, arte e arte, clubes, escolas de esportes, campos de saúde e outras organizações fora da escola), bem como na Armênia

Processo educacional em instituições internacionais de ensino que operam na República, exceto no ensino a distância. A limitação estabelecida neste parágrafo não se aplica às instituições de treinamento militar. “

A propósito, os salários dos funcionários do orçamento em férias serão pagos, Nikol Pashinyan anunciou da tribuna de NA.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *